BSO de Boomgaard

Groei en bloei bestaat uit één groep buitenschoolse opvang. Dit houdt in dat kinderen met verschillende leeftijden (4 tot 13 jaar) bij elkaar zitten. Wij bieden daar de volgende soorten opvang aan: Voor- en na schooltijd, tijdens studiedagen en de schoolvakanties.
De Boomgaard biedt mogelijkheid voor de opvang van 19 kinderen per dag. Bij ons staat het thuis voelen en de huiselijke sfeer voorop. De ruimte is dan ook ingericht dat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst.

Bij de Boomgaard kan je kiezen uit 2 pakketten:

– Een 48 weken pakket dit houdt in dat in januari 4 weken vakantie wordt doorgegeven wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de opvang.

– 52 weken pakket dit houdt in 40 schoolweken en 12 weken vakantieopvang. Studie dagen kunnen extra afgenomen worden mits de bezetting het toelaat. Ook buiten je contract dag(en).