over Groei en Bloei

Groepen

Groei en Bloei bestaat uit twee verticale groepen : de kersjes en de peertjes , dit houdt in dat kinderen met verschillende leeftijden (0 tot 4 jaar) bij elkaar in één groep zitten. Deze groepen geven mogelijkheid voor de opvang van 16 kinderen per dag hierbij zijn dan vier vaste pedagogisch medewerkers aanwezig.

We hebben voor verticale groepen gekozen zodat de kinderen niet van groep hoeven te wisselen en moeten wennen aan een nieuwe ruimte. Bij ons staat het thuis voelen en de huiselijke sfeer voorop, een verticale groep bootst de thuissituatie het meeste na. Tevens leren de jongere kinderen van de oudere kinderen.

Ook heeft Groei en Bloei een BSO groep genaamd de Boomgaard. Deze groep geeft de mogelijkheid om 19 kinderen op te vangen van de leeftijd 4 tm 12 jaar. De kinderen worden van school opgehaald met eigen bussen en naar de BSO gebracht. Ook in de vakanties en studie dagen vangen we de schoolkinderen hele dagen op.