informatie

Tarieven

Wanneer u ervoor kiest om uw kind aan te melden bij Kinderdagverblijf Groei en Bloei en er is plek ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Een hele dag opvang bij Groei en Bloei is 10,5 uur of 11 uur (7:00 uur of 7:30 uur tot 18:00 uur). Wij factureren maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Onze prijzen zijn inclusief voeding en luiers (exclusief flesvoeding). De uurprijs voor hele dagopvang voor 2024 is vastgesteld op € 9,50. Extra dagdelen buiten het contract worden doorberekend volgens het geldende uurtarief. Tijdens vakantie of afwezigheid van uw kind zullen de vaste contract dagen doorberekend worden.

De uurprijs voor de BSO voor 2024 is als volgt:

48 weken pakket = € 8,60

52 weken pakket = € 8,20


Toeslagen

Om voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moeten beide ouders/verzorgers of alleenstaande ouder werken en/of tot een bijzondere doelgroep behoren. De tegemoetkoming van de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen. Op de website voor Toeslagen van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag en kunt u deze direct aanvragen.