informatie

Voorwaarden

Alle ouders/verzorgers dienen een machtiging voor automatisch incasso te tekenen. Aan het eind van elke maand betaalt u voor de aankomende maand kinderopvang. Het bedrag zal maandelijks automatisch door ons van de door u opgegeven rekening worden afgeschreven. Het maandelijkse bedrag zal worden doorberekend tijdens afwezigheid van uw kind, zo ook op de nationale feestdagen dat het kinderdagverblijf gesloten is.