informatie

Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Groei en Bloei heeft als doel hoogwaardige en huiselijke kinderopvang te bieden in een natuurlijke agrarische omgeving. We streven ernaar om een betrouwbare, sfeervolle en rustige uitstraling te hebben, waar kinderen met plezier naar toe gaan en zich thuis voelen maar ook waar ouders hun kinderen met een goed gevoel achterlaten!

Het is van belang om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door ze de vrijheid te geven om te spelen, te ontdekken en te beleven. Maar vooral om te GROEIEN en BLOEIEN wie ze willen zijn. Op het kinderdagverblijf leren ze cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden.

Ons pedagogisch beleid is in te zien op onze locatie.