over Groei en Bloei

Visie en Missie

Onze missie is dat wij hoogwaardige kinderopvang bieden in een natuurlijke, agrarische omgeving waar ieder kind zich thuis voelt, zich veilig voelt en de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De kinderen worden gestimuleerd om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in sociaal groepsverband. Door veelzijdige en uitdagende binnen- en buitenruimtes aan te bieden, krijgen alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen spelenderwijs de kans zich optimaal te ontwikkelen. Onze kinderopvang locatie is landelijk gelegen en heeft een ruime natuurrijke buitenruimte omdat kinderdagverblijf Groei en Bloei nauw verweven is met het agrarische bedrijf.

Naast een kindvriendelijke uitstraling voldoet de locatie aan de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk om te signaleren en op te merken, wat vraagt een kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan. We gaan daarbij uiteraard ook uit van een positieve houding tegenover onze samenleving. Wij bieden kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

Ieder kind moet de ruimte voelen om maximaal te kunnen GROEIEN en BLOEIEN binnen onze organisatie!